Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας
Αποστολή
To email στάλθηκε με επιτυχία

Το κτίριο στεγάζει τη Διοίκηση και τις υπόλοιπες λειτουργίες της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λαμίας.
Το οικόπεδο βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της πόλης, πάνω στον κύριο οδικό κόμβο εισόδου της.
Η τοποθέτηση, η επιλογή των σχεδιαστικών αξόνων και η διαχείριση της κτιριακής μάζας έγινε με στόχο τη δημιουργία ενός εμβληματικού, εξωστρεφούς, διαδραστικού και ανοικτού στους πολίτες, δημόσιου κτιρίου.
Η ανάπτυξη του κτιρίου στον άξονα Ανατολής-Δύσης, κάνει σαφή την δημιουργία μετώπου πρός τον Νότο, που συμπίπτει με αυτόν της πόλης.
Η ενσωμάτωση των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού και των τεχνολογιών ΑΠΕ για ενεργειακή αυτάρκεια και μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του κτιρίου έγινε με ιδιαίτερη έμφαση, συμπεριλαμβάνοντας την εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου του υπεδάφους και την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών κυψελών στα υαλοστάσια και στις στέγες των όψεων.
Ο έντονος διάλογος μεταξύ πλήρων και κενών, αυξάνει τον ζωτικό όγκο του κτιρίου, υπογραμμίζοντας το δημόσιο χαρακτήρα του και συντελεί στη δημιουργία ενός διάτρητου κτιρίου με ρευστή και ρυθμική μορφή.
H υψομετρική διαφορά που παρουσιάζει το οικόπεδο έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται 2 υπεργιοι όροφοι στο βορα και 3 στο νότο. Η είσοδος για το κοινό είναι στη Δυτική όψη, που «βλέπει» στην πόλη.
Το “κενό”, που ταυτίζεται με την κίνηση και το χρόνο, κυριαρχεί ως φορέας και εργαλείο για την κατανόηση του χώρου. Η ύπαρξη πολλαπλών εισόδων, προσβάσεων και διαδρομών μέσω ανοικτού κλιμακοστασίου και ραμπών, δημιουργεί την ουσία του χώρου, που καθορίζεται από τη χωρική και χρονική λειτουργία της κίνησης.
Η εφαρμογή των κάθετων και οριζόντιων σχεδιαστικών αξόνων γίνεται ιδιαίτερα εμφανής, ενισχύοντας την κατάτμηση των όγκων, δημιουργώντας κενά και φυγές, συντελώντας στην διαπερατότητα της κτιριακής μάζας.
Ο υπαίθριος χώρος του αιθρίου, οργανώνεται με πλακόστρωτα, καθιστικά, υδάτινες επιφάνειες και καταρράκτες και προσφέρεται για αναψυχή και υπαίθριες κοινωνικές δραστηριότητες. Ταυτόχρονα συντελεί στην δημιουργία ευνοϊκού μικροκλίματος για τον δροσισμό του κτιρίου τους θερινούς μήνες.
Το κτίριο, παράλληλα με την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας, δίνει χώρο για κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες στους κατοίκους της πόλης.
Η συνέχεια και διαδραστικότητα μεταξύ του αμφιθεάτρου και του αιθρίου υπογραμμίζει την δημόσια αυτή λειτουργία.
Στην δυτική πτέρυγα του κτιρίου, ο δυόροφος χώρος υποδοχής και εξυπηρέτησης του κοινού, διαμπερής και εξωστρεφής, ενoποιεί τον ευρύτερο χώρο της πόλης με το εσωτερικό του κτιρίου.
Το “κενό”, είτε σχεδιασμένο, είτε προκύπτον στερεοτομικά, έπειτα από αφαίρεση δομημένου χώρου, δημιουργεί ένα είδος ασυνέχειας και διαπερατότητας του νότιου μετώπου του κτιρίου, έτσι ώστε να σχηματοποιείται σαν πύλη υποδοχής και εισόδου στην πόλη.


Αρχιτεκτονική μελέτη: VTria Architects / Βασίλης Τριανταφύλλου
Φωτογράφηση: Δημήτρης Τριανταφύλλου

   
Tags
^ Back to Top